Kuva: Otto Väisänen

Maailma muuttuu nopeasti ja muutoksen vahvana ajurina toimii teknologinen kehitys. Vaikka muutos ei ole kellekään yllätys, silti lähes kaikkia kuitenkin yllättää jälkikäteen miten nopeasti maailma muuttuikaan. Aiemmin mahdottomilta vaikuttaneet asiat ovat tulleet arkipäiväisiksi. Osa niistä yrityksistä, jotka eivät muuttuneet riittävästi tai riittävän nopeasti, ovat poistuneet markkinoilta tai tulleet toisten ostamiksi. Suomalaisille tuttuja esimerkkejä ovat mm. Seppälä ja Anttila.

Muutokset noudattavat usein jälkikäteen tunnistettavissa olevaa kaavaa. Aluksi uusi kasvaa niin pienillä luvuilla ja horisontin alapuolella paikallisesti, että siihen ei kiinnitetä huomiota. Sitten kun riittävä määrä kokeiluja on tehty, leimahduspiste on käsillä ja toiminnan skaalaaminen alkamassa, tulee olemassa olevilla toimijoilla kiire puolustautua.

Usein uusi toimija yritetään näännyttää kilpailemalla vahvemmalla kassalla, ostamalla kilpailija pois häiriköimästä riittävän ajoissa tai pilkkomalla sen liiketoimintamalli yhteistyöverkoston kanssa.

Liiketoiminnan radikaalia muuttamista digitalisaation avulla kutsutaan usein digitaaliseksi transformaatioksi. Radikaalisti uuden liiketoiminnan luojia taas kutsumme häiriköiksi (disruptori). Näitä häiriköitä (radikaaleja innovaattoreita) on hyvin pieni osuus liiketoiminnan harjoittajista, arviot vaihtelevat prosentin kymmenyksistä 2,5 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa meistä on muutoksen kohteina ja jatkuvasti sopeutumassa uuteen. Muutoksen käynnistäjä on silloin monessa organisaatiossa tuttu ”joku muu”.

Olemme transformereita – muuttujia, sillä sopeudumme koko ajan johonkin uuteen. Suurin osa tästä muutoksesta on vaivihkaista hivuttamista ja ujuttamista. Aika ajoin edetään myös kertarytinällä ja sitten kun valkoinen savu nousee tarkastellaan mitä tuli tehtyä ja miten siinä onnistuttiin. Olennaisin pohdittava kysymys on mielestäni siinä, rakentaako tulevaisuutta itse vai antaako toisten rakentaa sitä. Tätä kautta rakentuu myös oma asenne asioiden muuttamista tai muuttumista kohtaan.

Tässä muutama huomioni muutoksessa pärjäämisestä:

  1. Tarvitsemme lisää valmentavaa johtajuutta ja jokaiselle itsensä johtamisen taitoja. Valmentava johtaja malttaa laittaa egonsa narikkaan ja nauttii siitä, että johdettavat onnistuvat. Samalla valmentava johtaja näyttää itse mallia kuinka muutosta tehdään.
  2. Hyväksytään, että suurin osa osaamisesta on aina oman organisaation ulkopuolella. Tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja yhteistyön edellytysten rakentamiseen ja erilaisissa verkostoissa toimiseen.
  3. Tarjoa aivoillesi polttoainetta sinulle sopivina annoksina ja muodossa – lue, katsele tai kuuntele. Palaa välillä itsellesi tuttuihin aiheisiin, niin huomaat mitä uutta niissä on opittu. Opi joka päivä jotain uutta.
  4. Keskustele oppimastasi toisten kanssa ja malta kuunnella – opit vielä lisää. Hakeudu sinua energisoivien ihmisten seuraan ja vältä ankeuttajia, niin saat enemmän aikaan.
  5. Tutustu ratkaisuihin, jotka tuovat IT:tä ja liiketoimintatarpeita lähemmäksi toisiaan ja yhdistävät erillisiä ohjelmistoja toisiinsa. Meillä on vielä järjettömän paljon turhia ohjelmistoja käytössä.
  6. Toimi joka päivä luovasti, mutta kurinalaisesti tilanteesta huolimatta. Testaa oletuksiasi kokeilemalla ja opi kokeiluistasi.
  7. Opettele luopumaan. Pohdi kriittisesti omia toimintatapojasi ja kehitä itsellesi ketteriä toimintatapoja. Tehtävä johon menee paljon aikaa, ei välttämättä tuota lisäarvoa. Muista, että hässäkkää on turha yrittää digitalisoida. Käytä Lean -ajattelua omien toimintatapojesi muokkaamisessa ja tue sitten työtäsi sopivien digivälineiden avulla.
  8. Pyydä palautetta ja ota siitä opiksesi. Puhkaise oman ajattelusi kupla aina kun tunnistat sen.

Kaikesta edellä mainitusta on olemassa valtavasti tietoa. Tieto muuttuu osaamiseksi kokeilujen ja niistä oppimisen kautta. Mm. tällaisia asioita minä opin ja valmennan muille. Näitä tarvitaan niin johtamisen (JET) kuin tuotekehitystyön (TKEAT) erikoisammattitutkintojen kehittämistehtäviä edistettäessä.

Aiheeseen liittyvää aineistoa:

http://www2.uef.fi/documents/976466/1857199/TTT_RAPdocx.pdf/baf4bfff-8692-4489-a952-24ef4f375ad1

https://www.mulesoft.com/sites/default/files/resource-assets/MuleSoft%20Connectivity%20Benchmark%20Report%202018.pdf

http://www.iltalehti.fi/tyoelama/201709282200415922_tb.shtml

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2017/12/johtajakysely-tarkeimmat-tyoelamataidot.pdf

http://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/Milt%C3%A4+n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4+ty%C3%B6n+tulevaisuus/674fd30e-f47e-40b3-9a56-0d23f9c7d86f?version=1.0

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

Pin It on Pinterest