Luin muutava vuosi sitten ensimmäisen kerran kirjan ”Pienet suuret teot. Opi johtamaan kehitystä.” Olen hyödyntänyt kirjan ydinajatuksia työ- sekä muussa elämässäni siitä lähtien.

Kirjassa Teresa Amabile ja Steven Kramer kertovat laajan aineistonsa (noin 12 000 päiväkirjaraporttia) perusteella, mikä saa työpäivän tuntumaan onnistuneelta tai vastaavasti epäonnistuneelta. Tulokset tukevat muissa motivaatiotutkimuksissa saatuja tuloksia.

Onnistuneen työpäivän kulmakivi on edistymisen kokemus. Edelleen ihmiset kaipaavat positiivista vuorovaikutusta työkavereiden kanssa. Tämän edistymisen kokemuksen ja positiivisen vuorovaikutuksen johtaminen on äärimmäisen tärkeää. Jokainen voi toimia asiassa esimerkkinä ja samalla luoda olosuhteita toisten onnistumiselle.

Ihmiset haluavat edistyä merkittäväksi kokemassaan työssä. Edistymisen kokemukseen liittyvät tapahtumat ovat ravinteita, rikastajia ja katalyytteja. Edistymistä ovat mm. pienet voitot, läpimurrot ja tavoitteen saavuttaminen. Katalyyteista merkittävimpiä on ihmisten väliset positiiviset tapahtumat. Koettu kunnioitus, rohkaisu ja hyväksyntä ovat tyypillisimpiä ravinteita. Näiden olemassa olo johtaa positiiviseen sisäiseen työelämään.

Tyypillisiä työelämää murentavat tekijöitä Amabilen ja Kramerin aineistossa ovat mm. työtä hidastavat tekijät ja ihmisten väliset negatiiviset tapahtumat. Pienet tappiot hukuttavat helposti pienet voitot alleen. Myös tiiminvetäjän negatiivinen käytös tai puuttuminen liian pieniin yksityiskohtiin (mikromanagerointi) voivat lamauttaa hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Varsinaisia myrkyttäjiä ovat mm. epäkunnioittava käytös tai työkavereiden lannistaminen.

Riippuen edistävien tekijöiden ja murentajien tasapainosta syntyy kokemus sisäisestä työelämästä, mikä vaikuttaa työelämään ainakin neljänlaisina muutoksina:

  1. Työn luovuudessa
  2. Työn tuottavuudessa
  3. Työhön sitoutumisessa
  4. Työkaveruudessa

Kesälomien jälkeen voit tarkkailla työelämääsi tuorein silmin ja miettiä millaisia ravinteita ja rikastajia tunnistat omassa työelämässäsi. Onko niitä riittävästi? Mieti myös mahdollisia murentajia ja myrkyttäjiä.

Millä tavalla teidän organisaatiossa johdetaan sisäistä työelämää? Tarvitsetteko tähän työkaluja ja valmennusta? Matkantekijä – valmennuksen aikana luomme yhdessä uusia ravinteita ja rikastajia valmennettavien työelämään. Samalla pyristelemme eroon murentajista ja myrkyttäjistä.

Ilmoittaudu mukaan valmennukseen!

Pasi Juvonen

Pin It on Pinterest