Vuoden vaihteessa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutos (työelämäreformi) on myllertänyt monessa ammatillisessa oppilaitoksessa varsin voimakkaasti. Muutosmyrsky lähti liikkeelle viime vuoden puolella, kun monessa oppilaitoksessa oli päällä YT:t. Toimintoja pyrittiin tehostamaan ja varautumaan tuleviin muutoksiin. Tietoa lainsäädännön muutoksista tihkui pitkin syksyä, mutta kukaan ei todella tiennyt millainen myllerrys esimerkiksi oppisopimuspuolella tapahtui. Eikä tilanne näin helmikuun puolenvälin tienoilla ole vieläkään täysin kirkastunut. Jotkut rohkeimmat oppisopimustoimistojen työntekijät ovat jopa toivoneet lainsäädäntöön muutoksia lähiaikoina, jotta pystyisivät paremmin palvelemaan opintietä kaipaavia henkilöitä.

Yksi iso merkittävä muutos oli, että kaikki aiemmat tutkinnon järjestämisluvat lakkautettiin ja uusia myönnettiin vain oppilaitoksille tai erittäin isoille toimijoille. Esimerkiksi usean yksityisen yrityksen konsortio ei saanut hakemaansa yhteistä järjestämislupaa, vaikka viime vuoden loppuun saakka heillä yhteensä oli satoja tutkinnon suorittajia vuosittain. Ne tutkinnot, jotka on aloitettu viime vuoden puolella, saadaan toteuttaa loppuun valmistavan koulutuksen osalta alkuperäisen suunnitelman mukaan. Vuoden vaihteen jälkeen tutkintojen vastaanotto-oikeus on vain järjestämisluvan haltijoilla. Tämä tarkoittaa vuoden vaihteessa kesken olleiden tutkintojen suhteen muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin. Aiemmin koulutuksen toteuttaja on voinut huolehtia tutkinnon vastaanottamisesta ja huolehtia tarvittavien tietojen toimittamisesta tutkintotoimikunnille, vuoden vaihteen jälkeen tästä voi huolehtia vain järjestämisluvan haltijat. Toisin sanoen se organisaatio, jonka tutkinnon järjestämisluvilla toimitaan, huolehtii myös tutkintoon liittyvien näyttöjen vastaanotosta. Jos oppilaitokset ovat hakeneet laajennettua tutkinnonanto-oikeutta, heillä on mahdollisuus hankkia opiskelijan tarvitsema tutkinto myös oman oppilaitoksensa ulkopuolelta. Myös tutkintotoimikunnat lakkaavat 1.8.2018 mennessä ja oppilaitokset myöntävät jatkossa tutkinnot. Mikäli tutkintoon on tarvetta hakea oikaisua, sen käsittelee ensin oppilaitos ja toisessa vaiheessa työelämätoimikunnat.

Miten muutos näkyy opiskelijalle ja työnantajalle?

Niissä tutkinnoissa, joihin oppilaitos on antanut valmistavan koulutuksen muutos ei näy välttämättä opiskelijalle ja työnantajalle juuri millään lailla. Lainsäädännön muutos tulee vähentämään huomattavasti yksityisten yritysten tarjoamaa valmistavaa koulutusta. Oppilaitokset, joilla tutkinnon järjestämisoikeudet ovat, tarjoavat nyt entistä enemmän valmistavaa koulutusta. He eivät ole välttämättä halukkaita tekemään yhteistyötä valmennusyrityksien kanssa tai heillä on niin tiukat ehdot, että se ei ole mahdollista. Esimerkiksi Stadin ammattiopistossa kaikki oppisopimuksien valmistava koulutus hankitaan joko omasta organisaatiosta tai puitesopimusten haltijoilta. Tällä hetkellä heillä on sellainen tilanne, että he ovat jo antaneet kaikki oppisopimuspaikkansa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon, jotka heillä on ollut nykyisen puitesopimusten puitteissa mahdollista. Uusi kilpailutus on tulossa ja vasta sen sopimusten selvittyä voidaan antaa uusia oppisopimuksia. Tämä välivaihe voi kestää kuukausia.

Aivan varmasti asiat tulevat jatkossa menemään jouhevammin, mutta lainsäädännön muutos ja sen tukinnat aiheuttavat tänä vuonna jonkin verran turbulenssia oppisopimustoimistoissa. Jo kuukausien ajan oppisopimusta hakeneet opinnoista innostuneet henkilöt ovat joissain tapauksissa joutuneet odottamaan tietoa oppisopimusrahoituksen saamiseksi jopa kuukausia. Oppilaitosten linjauksen syntyvät hitaasti ja pahimmillaan niitä on selvitetty juristien kanssa.

Henkilökohtaistaminen ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nousevat nyt entistä paremmin esille. Tämä on pelkästään hyvä asia. Jokaisella tutkinnon suorittajalla on henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja koulutus pyritään järjestämään niiden mukaan. Eri tutkinnoista voi entistä helpommin hyödyntää yksittäistä tutkinnon osaa tukemaan jo olemassa olevaa osaamista. Toisaalta se osaaminen mikä on jo olemassa, hyödynnetään, eikä sitä tarvitse mennä enää ”uudelleen oppimaan”. Kaiken alkuhämmennyksen jälkeen tämä antaa mahdollisuuksia monialaisiin ja mielekkäisiin tutkinnon suorituksiin. Maailma muuttuu koko ajan ja tarvitsemme entistä enemmän monipuolista osaamista yli periteisten ammatti- ja koulutusrajojen

Mitä sitten tarkoittaa työelämäyhteistyö? Muuttuvia työelämän tarpeita pitää kuunnella ja reagoida niihin ajoissa. Suomen kilpailukyvylle ei riitä, että koulutusta tarjotaan vuosia sen jälkeen, kun tarpeita on tullut esille. Tästä syystäkin on pystyttävä ennakoimaan tulevaisuuden työelämän tarpeita ajoissa. Näin ollen on pakko tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja yrityselämän kanssa, jotta ollaan ajan hermolla rakentamassa oikeanlaisia koulutuksia yritysten tarpeisiin. Me työelämän edustajat voimme olla aktiivisessa roolissa omilla aloillamme. Kannustava ja rakentava keskustelu oppilaitosten henkilökunnan kanssa auttaa heitä ymmärtämään työelämän problematiikkaa aidosti. Työelämän edustajat voisivat lähteä mukaan rakentamaan oppilaitosten koulutusta lähtemällä mukaan oppilaitosten järjestämään yhteistyöhön. Ei riitä, että yksi alan yritys tekee yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Yhteistyötä pitäisi olla tekemässä monipuolinen otos alan yrityksistä, jotta saadaan laaja kuva alan tarpeista. Työelämän täytyy olla mukana myös ennustamassa tulevaisuuden ammatteja, jotta koulutusta saadaan aktiivisesti kehitettyä koko ajan vastaamaan juuri sen hetken tarpeita. Ei voi pelkästään olettaa oppilaitosten henkilökunnan omaavan riittävän hyviä ennustajan taitoja, vaan työelämän täytyy antaa omaa panostaan uuden ja olemassa olevan koulutuksen kehittämiseksi.

Muutos ei tapahdu itsestään. Voisimmeko me työelämän edustajat päättää tehdä oikeasti aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa sen sijaan, että mutisemme itseksemme, että ei tuokaan koulutus vastaa meidän tarpeitamme? Voisitko sinä tehdä jotain oman työpaikkasi edustajana?

Jos oppisopimus-asioissa, jokin asia jäi vielä askarruttamaan ota yhteyttä! Et ole yksin! Selvitetään asiat yhdessä!

Kuva: http://pedagoginentoiminta.blogspot.fi/2017/04/ammatillisen-koulutuksen-reformin.html

Tämä blogiteksti on tehty yhteistyössä Kirsi Hynnilän, Sofia Eklundin, Sari Hatanpään ja Päivi Jormalaisen kesken. Kirjoittajat ovat parhaillaan opiskelemassa ammatillisiksi opettajiksi.

Pin It on Pinterest