Tämän blogin hajatelmiin tuli niin hankala otsikko, että se vaati kirjoittajaltaan runsaasti pohdintaa. Alla pohdinnan tuloksia.

Mitä tuo Annettu paikka voisi tarkoittaa? Joskus se voi olla yksinkertaisesti sitä, että saat jonkin pestin, kun tunnet oikeat ihmiset. Tätä voi kuulemma tapahtua paljonkin ainakin yhteisiä valtakunnan asioita hoitaessa.Jos taas olet tullut tarpeeksi päteväksi jollakin alalla, voidaan laajaan kokemuspohjaan viitaten myös tarjota esim. luottamustehtäviä tai räätälöityä pestiä juuri vain sinun osaamista mukaillen. On kyllä olemassa useampiakin esimerkkejä, joissa esimerkiksi oman yrityksen perustaja (mm. Steve Jobs) on heitetty ulos omasta firmasta, kun ei ole ollut kyvykäs siellä toimimaan.

Ansaittua: Uusissa työkuvioissa yleensä puhutaan ”kannuksien tekemisestä”. Tällöin ammattilainen saa osoittaa olevansa hommiensa tasalla. Työuran alkuvaiheista asti olisi hyvä saada onnistumisia sekä rakentavan kokemuksellisia vaiheita (turauksia) osaamisen kartuttamiseen. Kokemus tuo varmuutta ja mitä enemmän alaansa ymmärtää, poikkeuksetta samalla tajuaa oman osaamisensa pienuuden isommassa kuvassa. Saadaksemme turvallisen pelikentän toimia, tarvitsemme luottamusta itseemme, toisiimme ja kaikkeen vuorovaikutukselliseen tekemiseen.

Tehty: ”Yrittänyttä ei laiteta” kuvastaa mielestäni hyvin sitä, kun tarpeeksi yrittää ja jaksaa tehdä uudestaan, voi saavuttaa melkein mitä vain. Monissa kirjoissa onkin verrattu perustason saavuttamisen määrää 10 000 tuntiin tai 5 vuoden jaksoon harjoittelua!

Otettu: Urheilu maailmassa kuulee monesti sanottavan ”hän otti paikkansa ansaitusti”. Tästä nimenomaan yritysmaailmassakin on kysymys. Silloin kun ostaja (työnantaja) ja myyjä (työntekijä) saavat kysynnän ja tarjonnan kohdalleen syntyy yleensä uusia alkuja.

Keskiajalla elänyt saksalainen mystikko Mestari Ekhart pohti elämää mm. seuraavien teiden kautta: (vapaasti mukaillen)
Via Positiva: Positiivinen tie, katkeroituminen ja vihanpito vie energiaa huomattavasti paljon enemmän kuin ajattelu eteenpäin menosta.
Via Negativa: Negatiivinen tie, Jos ei koskaan kohtaa elämän vasta puolta on hyvin vaikea myöskään arvostaa sitä kaikkea hyvää mitä sinulla on.
Via Creativa: Luova tie, Kun luovuus otetaan pois, tulee elämästä nopeasti tylsää ja puun makuista. Se, että voit ylittää itsesi antaa monesti uutta voimaa ja paloa päästä tekemään se uudestaan.
Via Transformativa: Muutoksen tie, monesti jo nuorena aikuisena alkavat ensimmäiset suuret muutokset elämässä. Työelämässä voimme useasti olemmeko itse niitä muuttujia ja vai odotammeko jonkun toisen tulevan muutamaan meitä.

Puhumme monesti johtamisesta ja johtajuudesta. Yhtä usein kuulen puhuttavan oppimisesta ja valmentamisesta. Sanat ovat hienoja, mutta mitä ne nykyisin tarkoittavat? Kaikki tuntuvat osaavan olla kaikkea sitä mitä trendit, milloinkin tarjoavat. On hienoa, kun johtamisessa ja oppimisessa on päällä kova haippi. Itse olen alkanut odottaa sitä hetkeä, kun pahin haippi katoaa ja alamme uudestaan erottaa epäoleelliset seikat ja luopuman niistä. Samalla syntyy tilaa jollekin pysyvämmälle ja oleellisellemmalle.

Minulla on työpaikan seinällä Amerikan entisen presidentin T. Rooseveltin lausahdus: ”Muutos alkaa minusta, vastuu on minun.” Tätä asiaa peräänkuulutan aina itseltäni, kun aloitan tekemään jotakin muutoksia, jotka sisältävät lupauksia, vastuuta sekä tekoja niiden eteen.

Voidakseen saavuttaa tasapainon elämässä, joka ei ole yksin työ, koti, harrastukset, tai kaverit, vaan kaiken tekemisen ja olemisen summa eli Core (Aki Hintsa) on hyvä muistaa pysähtyä miettimään minne olikaan matkalla.

Onko sinun paikkasi Annettu, Ansaittu vai oletko sen Tehnyt tai Ottanut?

Pin It on Pinterest