Olet löytänyt mieleisen valmennuksen ja se toimisi valmistavana koulutuksena tutkintoon, jonka voisi suorittaa oppisopimuksena. Mitä kaikkea tarvitsee ottaa huomioon? Otan tähän esimerkiksi tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (TKEAT) ja johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET), koska tunnen niiden kuviot hyvin. Olen suorittanut molemmat tutkinnot ja olen opiskellut niiden jälkeen myös näyttötutkintomestariksi. Olen myös toiminut valmentajana molempiin tutkintoihin valmistavassa valmennuksessa.

Kun pohdit noista kahdesta tutkinnoista, kumman voisit suorittaa, ota huomioon pari asiaa. JET:ä suorittaessa pitää olla esimiesasemassa tai johtamistehtävässä, jotta tutkintoa voi suorittaa. Pitää siis löytää tutkinnon suorittamista varten johtamisen kehityshaaste. Itse tein JET:n ottaen huomioon asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden johtamisen haasteet konsultointi- ja koulutustilanteissa. Asiakuuden johtamisesta saa myös kehityshaasteen aikaiseksi. Siinäkin on olemassa johtamishaaste. Vastaavasti TKEAT:a suoritettaessa pitää olla aito tuotekehitystyö olemassa. Se, mikä on tuotekehitystyö, on aivan yrityskohtainen asia. Sinun ei tarvitse olla oman yrityksesi Pelle Peloton. Tuotekehitystyön ei tarvitse olla mikään patenttia ja rekisteröintiä vaativa asia. Saa toki olla, mutta enemmänkin on toteutettu tuotteistamisen haasteita. Voidaan myös Jari Parantaisen termiä käyttäen parastetaan. Itse olen tehnyt kyseisen tutkinnon tuotteistamalla oman yritykseni palveluja selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Talouspäällikköpalvelu kirkastui siinä pohdinnoissa. Repertuaariin tuli silloin myös muita tuotteita, jotka kuitenkin ovat jääneet taka-alalle, kun koulutus- ja valmennus ovat tulleet tilalle. Samalla tuli kuitenkin pohdittua kaikki olennaiset ydintoiminnot pienyrityksen arjessa läpi.

Oppisopimus tehdään työnantajan kanssa. Työsuhteen pitää olla vähintään oppisopimuksen pituinen. Jos työpaikka vaihtuu niin kannattaa sopia uuden työpaikan kanssa, että oppisopimusta voi jatkaa sen yrityksen puitteissa. Sitten tehdään oppisopimustoimiston kanssa muutossopimus. Yleensä työnantajat suhtautuvat positiivisesti henkilöön, joka on kiinnostunut kehittämään itseään ja työpaikkansa toimintoja.

Yrittäjä voi tehdä myös oppisopimuksen oman yrityksensä nimiin. Kyllä! Kannattaa kysyä oppisopimustoimistosta rahoitusta tutkinnon suorittamiseen.

Työpaikkaohjaaja nimetään työntekijälle yleensä oman yrityksen esimiehistöstä. Mieti valmiiksi kuka voisi ohjata sinua parhaiten tutkinnon suorittamisessa. Ohjaaja on sinulle tärkein työpaikalla oleva henkilö oppisopimuksen suorittamisen ajan. Käytte arviointikeskusteluja, keskustelette tutkinnon perusteista ja kehityshankkeesta yhdessä. Joskus se voi olla lähin esimies, mutta joskus voi olla hyvä, että se on joku toinen henkilö. Yrittäjällä ei välttämättä yrityksessä ole kollegaa, joka voisi olla työpaikkaohjaajana tai mentorina niin kuin yrittäjien ohjaajaa kutsutaan. Mieti rohkeasti kuka voisi olla mentorisi. Älä ujostele kysyä esikuvaasi mentoriksi. Yllättävän usein he suostuvat siihen. Jos he eivät itse ennätä mentoriksi voi heillä olla hyvä ehdotus sopivaksi henkilöksi. Oppisopimustoimistosta voi saada myös vinkkejä.

Kehityshankkeen kannattaa aina olla aito ja oikea yritykselle hyödyksi oleva. Silloin se on mielekäs käynnistää ja toteuttaa! Ei ole järkeä käyttää aikaa pelkän tutkinnon saamisen vuoksi. Ota kaikki hyöty irti ja kehitä yrityksen toimintoja. Kaikkea ei tarvitse myöskään tehdä yksin. Työpaikalla voi olla työryhmä viemässä asioita eteenpäin. Sinä koordinoit ja raportoit asioita huomioon ottaen tutkintovaatimukset. Molemmissa tutkinnoissa tehdään kehitystyö, jonka vaatimukset määräytyvät tutkinnon perusteiden mukaan. JET:ssä tehdään enemmän johtamistyön kehittämistä ja TKEAT:ssa konkreettisempiin tuotteisiin tai toimintoihin liittyvää kehitystyötä. Huomaa, että myös palvelu on tuote!

Kun tutustut tutkinnon perusteisiin, joissa esitetään osaamisvaatimukset, kannattaa kiinnittää huomiota muutamiin asioihin

· Verbit, joita käytetään kussakin kohdassa. On paljonkin eroa, jos verbinä on tietää tai osaa tehdä.
· Kaikkiin tutkinnon perusteiden kohtiin pitää osata vastata, vaikkei niitä omalle kohdalle tulisikaan.
· Muista, että kaikki vaatimukset liittyvät sinut oppisopimuspaikan mittasuhteisiin. Ei tarvitse keksiä ydinreaktoria uudelleen.
· Valmennuksen alkuvaiheessa tutkinnon vastaanottaja tulee tapaamaan valmennettavia ja esittelee miten, tutkinnon suorittaminen etenee valmennusmatkan aikana.
· Me valmentajat varaamme valmennuksen lähipäivillä aikaa myös tutkintojen ohjaamiseen. Olemme käytettävissä myös lähipäivien välissä. Älä jää kysymystesi kanssa yksin. Kaikki valmentajamme ovat perehtyneet tutkintojen perusteisiin.
· Näyttötutkinnon tutkintotilaisuutta varten kannattaa ruveta keräämään materiaalia tietokoneelle omaan kansioon. Ne voi olla muistiinpanoja, kuvia, mitä vaan mikä liittyy sinun aiheeseesi. Tietojen ei tarvitse tässä vaiheessa olla mitenkään jäsenneltyjä, kunhan laitat ne muistaessasi talteen, jotta voit hyödyntää niitä tutkintotilaisuuteen valmistautuessasi.
· Älä ole huolissasi, jos et ole hyvä kirjoittamaan tai tekemään hienoja esityksiä. Tutkintotilaisuudessa esittämistapa on vapaa. Suullisesti voi myös täydentää esitystä. Sinä selviät siitä aivan varmasti!

Jos elämäntilanteet muuttuvat, voi oppisopimuksen pistää jäähylle. Se kannattaa sopia heti, kun tulee se tunne, että nyt ei pysty etenemään opinnoissa, jotta oppisopimusaika ei kulu turhaan. Yhteen tutkintoon voidaan myöntää oppisopimus vain kerran ja aika voi olla tietyn mittainen. Jos oppisopimusta ei pistetä katkolle eikä opiskella kuitenkaan, menettää mahdollisuuden valmistavaan koulutukseen siltä osalta, kun aika ei enää riitä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos osaaminen on jo olemassa. Tätä vaihtoehtoa suunnitellessa kannattaa tutustua huolellisesti tutkinnon perusteisiin, ettei siellä ole jotain yllättäviä vaatimuksia. Ja valmistavasta koulutuksesta saa kyllä yleensä runsaasti työkaluja pakkiin lisää.

Valmenturesin Matkantekijä-valmennuksessa et ole yksin. Olemme mukana niin tutkintoasioissa kuin työarjen haasteissa. Autamme teitä viemään omia ja organisaationne haasteita eteenpäin antamalla lukuisia työkaluja teille käyttöönne.

Ota yhteyttä! Jutellaan lisää asiasta!

Päivi

 

Pin It on Pinterest