Lomilta palaavat huokailevat usein töihinpaluun ahdistavuudesta. Itse olen useasti ajatellut, kuinka onnekas olen työurani eri vaiheissa ollut, sillä lomalta töihin palaaminen ei ole koskaan ollut epämieluisaa. Loma, lyhyt taikka pidempi, on tullut päätökseensä ja minulla on jo tehtäviä, joiden kimppuun haluan päästä innokkaana oppimaan uutta ja aikaansaamaan.

Suomalaisilla on kansainvälisesti vertailtuna keskivertoa enemmän vuosilomaa. Esimerkiksi ystäväni Yhdysvalloissa nauttivat kahden viikon kesäloman. Toisaalta pitkäkään kesäloma ei auta, jos lomat sekä vapaa-aika eivät riitä työstä palautumiseen. Loman jälkeisen rytminmuutoksen tuntuu kuulua, se on inhimillistä. Muu lomalta palaamiseen liittyvä ahdistus liittyy monella meistä enemmän itse työkuormasta selviytymiseen.

Työterveyslaitos puhuu ”työn imusta”, joka tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Työn imun vaikutuksesta töihin lähteminen on helppoa, henkilö on tarmokas ja haluaa ponnistella työtehtäviensä eteen, vaikka ne eivät aina olisikaan helppoja tai mieluisia. Työ myös koetaan merkitykselliseksi ja inspiroivaksi, jolloin on helppoa omistautua työn haasteille. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta työntekijästä kokee tarmokkuutta, omistautumista ja uppotumista vähintään kerran viikossa.

Työn imua kokevat työntekijät ovat luonnollisesti sitoutuneita työhönsä ja myös onnistuvat tartuttamaan samaa tunnetta työkavereihinsa. Ihmisen elämässä työssä käytetty aika on hyvinkin iso, joten työn vaikutus koettuun elämän laatuun ja ihmisen onnellisuuteen on merkityksellinen.

Kuinka sitten työn imua voisi edistää? Vastaukset lienevät monille hyvin tuttuja ajatuskulkuja esimerkiksi työtehtävien sisällöstä ja palkitsevuudesta, koetuista vaikutusmahdollisuuksista ja vastuunjaon selkeydestä työpaikalla. Näihin vaikuttavat toki organisaatioon liittyvät asiat, toimintatavat ja kulttuuri sekä esimiestoiminta. Entä onko jotain, mitä itse voisin tehdä löytääkseni työn imun?

Lomalta palanneena ja levänneenä tätäkin jaksaa miettiä paremmin.
Tutustu työkaluihin valmentures.fi/tyokaluja

Anu Kurvinen

Pin It on Pinterest