Luin lomamatkalla kirjan, jonka sisällöstä haluan kertoa edelleen. Viktor E. Frankl oli arvostettu psykoterapeutti ja yksi logoterapian kehittäjistä. Frankl oli myös vangittuna yli kolme vuotta natsien keskitysleireillä 1942 – 1945. Kirjassaan ”Man’s Search For Meaning” hän pohtii ihmisten toiminnan ja niiden taustalla olevien ajatusten eroja äärimmäisissä olosuhteissa.

Kirja kertoo myös toivosta, merkityksen kokemuksesta sekä ihmisen vapaudesta valita asenteensa ja tekonsa silloinkin kun olosuhteet ovat pahimmat mahdolliset. Frankl kertoo kirjoittaneensa kirjan alun perin siksi, että joku jolla on taipumusta vaipua epätoivoon, saisi kirjasta rohkaisua.

Frankl pohtii syitä miksi eläminen on nykyisin muuttunut yhä enemmän välittömän nautinnon tavoittelemiseksi. Tällöin elämästä syntyy helposti merkityksetön olemassa olemisen tyhjiö, joka ilmenee depressiona, aggressiona ja addiktiona. Tämä 1980 – luvulla kirjattu toteamus osuu nykyisillä tiedoilla tarkasteltuna mielestäni pelottavan oikeaan.

Franklin oppien mukaan ei tule odottaa, että elämän tarkoitus ja merkitys löytyy. Merkitys ja tarkoitus vaihtelevat ihmisestä, ajasta ja olosuhteista riippuen. Ihmisen vastuulla on tehdä elämästä merkityksellinen ja löytää tarkoitus.

Moni etsii onnea tai haluaa tulla onnelliseksi. Kun ihmisellä on syy olla onnellinen, hän tulee automaattisesti onnelliseksi. Yleiset merkityksen lähteet Frankl’n mukaan ovat:

  • työ, tehdä jotain merkityksellistä
  • rakkaus, rakastaa toista / muita ihmisiä
  • rohkeus, miten toimii vaikeina aikoina

Ihmisen sisällä on aina potentiaalia tehdä päätöksiä olosuhteista riippumatta. Frankl tarjoaa tästä runsaasti esimerkkejä. Hyvien ja huonojen ihmisten joukkoja löytyy kaikkialta ja Frankl’n mukaan hyvien ihmisten joukossa on aina enemmän tilaa, sillä sinne matka on hankalampi. Silti sinne kannattaa pyrkiä.

Tämän kirjan lukeminen oli kuin napakka isku palleaan. Jäin miettimään miten etuoikeutettuja monet meistä nykyisin ovat ja miten vähän sitä usein osaamme arvostaa. Mitä kylvämme sitä niitämme.

Frankl’n teksti jätti pysyvän jäljen ajatteluuni. Sain tähän kirjaan suositukset Michael Beerin ”High Commitment – High Performance” kirjasta. Jokaista johtamisen kanssa tekemisissä olevaa kannustettiin lukemaan Frankl’n kirja. Merkittävä osa johtamisesta on itsensä johtamista, joten suosittelen kirjaa kaikille.

Pasi Juvonen

”Kaikki mahtava on yhtä vaikeaa käsittää kuin se on löytää.”

Pin It on Pinterest